April 21, 2014

Sumasampalataya Ako “Pananalig” (Year of Faith Theme Song)

Comments
5 Responses to “Sumasampalataya Ako “Pananalig” (Year of Faith Theme Song)”
 1. may i know the lyrics of the theme song for the year of faith. I need to teach it to my students. Thank you.

  • Tyron Justine Padua says:

   Theme Song for the Year of Faith
   “Sumasampalataya Ako”

   Mayroong araw kahit sumapit na ang gabi
   Mayroong bituin kahit umaga’t tanghali
   Mayroong pag-ibig kahit walang kapiling
   Mayroong Diyos na kaisa natin kahit Siya ay tahimik

   Ang pananalig ay parang isang binhi
   Ipupunla sa puso mo’t pag-ibig ang ididilig
   Para bang pintuang kailangan mong buksan
   Magsisimula panibagong buhay Diyos at ang kapwa’y lalakbay

   Mayroong araw kahit sumapit na ang gabi
   Mayroong bituin kahit umaga’t tanghali
   Mayroong pag-ibig kahit walang kapiling
   Mayroong Diyos na kaisa natin kahit Siya ay tahimik

   Ikaw ay asin bigyang saysay ang iyong daigdig
   Mayroong liwanag ka’t taglay ‘wag mong itago’t ikubli
   Ating pagnilayan pananalig na nakamtan
   Paglilingkod sa kapwa ang bungang ibabahaging karanasan

   Mayroong araw kahit sumapit na ang gabi
   Mayroong bituin kahit umaga’t tanghali
   Mayroong pag-ibig kahit walang kapiling
   Mayroong Diyos na kaisa natin kahit Siya ay tahimik

   Kaya pananalig natin ay siyang ating ihasik

 2. ronald allan t raymundo says:

  I have heard of the year of faith celebration through our parish priest. We would like to teach our parishioners and my students . May we ask for the lyrics. Thank you.

 3. Menchit Ordoveza says:

  Kindly send me by mail a copy of the music sheet for the theme song. We need it for our Parish events. Thank you.

Leave A Comment